Een closed file review is een proces waarbij een verzekeraar of andere partij de schadeclaim van een cliënt bekijkt en analyseert, nadat er al een juridisch proces is afgerond en de zaak is afgesloten. Dit proces is bedoeld om te evalueren hoe het proces is verlopen en om te kijken of er lessen kunnen worden geleerd voor toekomstige gevallen.

Tijdens een closed file review zal de verzekeraar of andere partij de documenten, bewijsstukken en andere informatie met betrekking tot de schadeclaim doornemen en analyseren. Hierbij zal hij of zij onder meer kijken naar de juridische en feitelijke grondslag van de zaak, de mogelijke kosten en baten van het proces en de sterkte van het bewijsmateriaal. Na het analyseren van de zaak zal de partij een rapport opstellen met daarin de bevindingen en aanbevelingen voor eventuele verbeteringen in de toekomst.

Een closed file review kan voordelen hebben voor zowel de verzekeraar of andere partij als de cliënt. Voor de verzekeraar of andere partij kan het helpen om te bepalen of het proces goed is verlopen en om te kijken naar verbeterpunten voor de toekomst. Voor de cliënt kan het helpen om te begrijpen waarom de zaak op een bepaalde manier is afgesloten en om vertrouwen te hebben in de manier waarop het proces is verlopen.

Kortom, een closed file review is een proces waarbij een verzekeraar of andere partij de schadeclaim van een cliënt analyseert en aanbevelingen doet na afloop van het juridische proces. Het kan voordelen hebben voor zowel de verzekeraar of andere partij als de cliënt en kan helpen om te kijken naar verbeterpunten voor de toekomst.