Als schadebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de schadeclaims die bij jouw organisatie worden ingediend. Je taak is om de claims te onderzoeken, te beoordelen en te verwerken op een manier die zowel rechtvaardig is voor de persoon die de claim heeft ingediend als voor de organisatie waarvoor je werkt.

Je moet communiceren met degenen die de claim hebben ingediend, getuigen en andere betrokken partijen om alle benodigde informatie te verzamelen en een nauwkeurige beoordeling van de situatie te maken. Vervolgens moet je beslissen of de claim legitiem is en, zo ja, hoe deze moet worden behandeld en vergoed.

Het is ook belangrijk dat je op de hoogte blijft van de wet- en regelgeving die van toepassing is op schadeclaims en dat je ervoor zorgt dat de organisatie waarvoor je werkt zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen op dit gebied. Daarnaast moet je vaak onderhandelen met verzekeraars en advocaten om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.