Het controleren van schadebestekken naar juistheid is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de kosten van de schade correct worden berekend. Onze deskundige controleurs zorgen voor een grondige analyse van de schadebestekken om ervoor te zorgen dat alle kostenposten juist zijn, inclusief materiaalkosten, arbeidskosten en eventuele bijkomende kosten. Wij zorgen voor een nauwkeurige controle van alle documentatie en werken samen met u om ervoor te zorgen dat alle kosten correct worden vergoed.