Een open file review is een proces waarbij een verzekeraar, advocaat of andere professional de schadeclaim van een cliënt bekijkt en analyseert, zonder dat er sprake is van een lopend juridisch proces. Dit proces is bedoeld om de cliënt en de betrokken partijen een duidelijker beeld te geven van de sterke en zwakke punten van de zaak en om eventuele problemen op te lossen voordat er een juridisch proces wordt gestart.

Tijdens een open file review zal de professional de documenten, bewijsstukken en andere informatie met betrekking tot de schadeclaim doornemen en analyseren. Hierbij zal hij of zij onder meer kijken naar de juridische en feitelijke grondslag van de zaak, de mogelijke kosten en baten van het starten van een juridisch proces, en de sterkte van het bewijsmateriaal. Na het analyseren van de zaak zal de professional de cliënt adviseren over de beste manier om verder te gaan, bijvoorbeeld door een schikking te treffen of een juridisch proces te starten.

Een open file review kan voordelen hebben voor zowel de cliënt als de verzekeraar of andere betrokken partijen. Voor de cliënt kan het helpen om een beter inzicht te krijgen in de zaak en de mogelijke uitkomsten, terwijl voor de verzekeraar of andere partij het kan helpen om eventuele problemen op te lossen voordat er een juridisch proces wordt gestart en om de kosten en risico's van een dergelijk proces te beperken.

Kortom, een open file review is een proces waarbij een professional de schadeclaim van een cliënt analyseert en adviseert over de beste manier om verder te gaan. Het kan voordelen hebben voor zowel de cliënt als de verzekeraar of andere betrokken partijen en kan helpen om eventuele problemen op te lossen voordat er een juridisch proces wordt gestart.